A/A

Flere avdelingsledere innplassert

1. april informerte vi om at en rekke avdelingsledere var innplassert i ny organisasjon. Siden da har flere avdelingslederstillinger vært i prosess, og nå er ytterligere åtte avdelingsledere innplassert i den nye organisasjonen.

Velferd:

Enhet forvaltning og utvikling
Avdelingsleder Utvikling og støttetjenester: Geir Henriksen

Enhet institusjon/sykehjem
Avdelingsleder avdeling 6 (Mandal): Elin Danielsen
Avdelingsleder Kjøkken og vaskeri: Wenche Asp

Enhet hjemmebaserte tjenester
Avdelingsleder Sentrum 5: Cecilie Blørstad Ro
Avdelingsleder Nattpatruljen 8: Linn Løver

Enhet rehabilitering
Avdelingsleder Helsefremming, forebygging og rehabilitering: Anne Simonsen

Samfunnsutvikling

Enhet teknisk drift:
Avdelingsleder bygg: Geir Aamdal

Stab/støtte/utvikling:

Organisasjon og personal:
Avdelingsleder lønn og personal:  Kristin Lauvdal (konstituert)

Oversikt over avdelingsledere som til nå er innplassert i ny organisasjon kan du se i denne presentasjonen.

For noen stillinger vil det ta lenger tid å få avdelingsleder på plass. Flere stillinger er derfor fremdeles i prosess.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post