A/A

Vedtak i fellesnemnda 5. april

Fredag 5. april gjorde fellesnemnda for nye Lindesnes en rekke vedtak. Blant annet retningslinjer for tildeling av skoleskyss og organiseringen av barne- og ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i den nye kommunen.

Du kan også se hele eller deler av møtet på vår kommune-TV her.

 

Her er en oppsummering av de viktigste sakene. Trykk på tema under for å lese mer:

Videreutvikling av møteplasser i ny kommune

Organisering av skoler og barnehager

Barne- og Ungdomsrådet ba om livsmestring som obligatorisk fag

Organisering av Barne- og Ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 

Retningslinjer for tildeling av skoleskyss

Valg 2019

Rehabilitering av Rådhuset 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post