A/A

Rehabilitering av Rådhuset

Fellesnemnda har vedtatt å rehabilitere Mandal rådhus.


Fellesnemnda har vedtatt at Rådhuset i Mandal skal være rådhuset i nye Lindesnes kommune. Allerede i intensjonsavtalen ble det slått fast at rådhuset og administrativ ledelse plasseres i Mandal. Plassering av øvrige administrative funksjoner skulle utredes, og hva som plasseres på de ulike rådhusene kan du lese i denne artikkelen.

Ansattes arbeidsforhold på rådhuset er i dag ikke akseptable, og rehabilitering av bygget er nødvendig for at arbeidsforholdene skal tilfredsstille arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften. Driften av bygget er både kostbar og lite effektiv.

Blant annet er ventilasjonsanlegget ute av drift, vinduene er gamle, punkterte og utette, det er ikke universelt utformet og det er lytt mellom veggene, noe som gjør konfidensielle samtaler vanskelig.

SAKEN BLE BEHANDLET I FELLESNEMNDA 5. APRIL. OPPTAK FRA MØTET KAN DU SE HER.

Mye allerede vedtatt i Mandal


En rekke utbedringer er allerede vedtatt av bystyret i Mandal: universell utforming av inngangspartiet, ny heis, utbedring av toaletter, nytt ventilasjonssystem og nye vinduer.


Rehabiliteringen av rådhuset innebærer ny romplan og renovering av 1. og 2. etasje, innredning av loftsetasjen som i dag står ubrukt, og påbygging av kantine- og møteromsdel mellom Borggården og bystyresalen som vil binde anlegget sammen på en god måte.

Rehabiliteringen skal føre til at bygget blir universelt utformet og dermed tilgjengelig for alle. Det blir mer kontorplass, større møteromskapasitet, en kantine som tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, gode arbeidsforhold og vi får et bygg som er tilrettelagt for effektiv og energivennlig drift.

Arkitektoniske kvaliteter

De arkitektoniseke kvalitetene som ligger i rådhuset, Skrivergården, bystyresalen og Borggården som et helhetlig anlegg har det vært viktig å ivareta i prosessen. 

Rådhuset i Mandal ble prosjektert i nært samarbeid med Riksantikvaren. Den fredede Skrivergården, vis a vis rådhuset, er bygget av den skotske arkitekten George Johnston, og rådhuset har samme takform og taktekking som den fredede bygningen. Ved å bygge på en kantine og møteromsdel mellom Borggården og bystyresalen, vil anlegget bindes sammen på en måte som gjør at de arkitektoniske kvalitetene og den lokale historien blir godt ivaretatt. Borggården skal fortsatt være åpen mot Skriverhaven, som i dag. 

Den gamle Skrivergården er fredet, og anlegget som helhet har en betydelig verdi for innbyggerne i den nye kommunen som den nye kommunen må ta vare på.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post