A/A

Flere avdelingsledere innplassert i ny organisasjon

Flere avdelingsledere er nå innplassert i den nye organisasjonen.

Arbeidet med å innplassere avdelingsledere i ny organisasjon er omfattende, og for noen stillinger vil det ta lenger tid å få avdelingsleder på plass.

I det mørke feltet under finner du en presentasjon som gir oversikt over hvilke avdelingsledere som nå er innplassert, hvilke som er i prosess, og hvilke stillinger som må lyses ut.

For noen avdelinger vil det være små endringer i ny kommune. Der dette er tilfelle, videreføres avdelingen noenlunde uendret med samme leder i ny kommune. I de tilfeller hvor avdelingene/stillingene er «nye eller vesentlig endret», gjennomføres en innplasseringsprosess blant aktuelle kandidater i kapittel 3.

Der hvor det ikke er aktuelle avdelingsledere internt i kapittel 3, vil stillingene bli lyst ut internt, eventuelt eksternt om nødvendig. For disse stillingene vil det ta noe lenger tid å få avdelingsleder på plass.

Avdelingslederne begynner nå arbeidet med å forme sine avdelinger, parallelt som de fortsetter i dagens stillinger frem til en overgang til ny organisering er aktuelt.

Oppvekst

Innen tjenesteområde oppvekst er det kun avdelingslederstillinger i enheten 0-24 som har vært i prosess. 5 avdelingsledere er innplassert, 1 stilling utlyses eksternt. Skoler og barnehager er holdt utenfor, og her fortsetter i hovedsak dagens ledere i ny kommune. Ledere her er ikke med i denne presentasjonen.

Samfunnsutvikling

Innen tjenesteområde samfunnsutvikling er det totalt 15 avdelingsledere som skal innplasseres i ny organisasjon. 11 avdelingsledere er innplassert, 4 stillinger utlyses internt.

Velferd 

Innen tjenesteområde velferd er 17 avdelingsledere innplassert. Øvrige stillinger er i prosess.

Rådmannens stab

I rådmannens stab er det innplassert i tre avdelingslederstillinger. Det er avdelingsleder for økonomi, regnskap og dokumentsenter.

HER KAN DU LESE MER OM ENHETSLEDERNE SOM ER INNPLASSERT I DEN NYE ORGANISASJONEN.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post