A/A

Årsmelding for nye Lindesnes

Årsmelding og regnskap for prosjektet nye Lindesnes ble lagt fram for fellesnemnda 15. mars. Den gir en grovkornet oversikt over status, framdrift, viktige milepæler som er nådd og prosjektets økonomi per 31.12.2018.

Årsmeldingen skal gi en kortfattet statusrapport ved inngangen til prosjektets siste år. Den er på ingen måte utfyllende, men er tenkt å gi leseren en litt grovkornet oversikt over status, framdrift, viktige milepæler som er nådd og prosjektets økonomi.

Sammenslåingsprosjektet nye Lindesnes er omfattende og involverer hundrevis av ansatte. De aller fleste av disse ivaretar sine ordinære oppgaver i én av de de 3 kommunene, samtidig som de er med i en eller flere arbeidsgrupper eller delprosjekter i sammenslåingen. I årsmeldingen skriver blant annet prosjektleder, Kyrre Jordbakke, og leder av fellesnemnda, Alf Erik Andersen, at dette stiller store krav til fleksibilitet, ekstra innsats, samarbeids- og omstillingsevne blant ansatte. De benytter muligheten til å takke for arbeidet som er gjort, for en positiv holdning og en klar forståelse av at vi bygger den nye kommunen sammen.

Årsmelding og regnskap kan du lese ved å trykke på linken under:

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post