A/A

Møte i fellesnemnda

Fredag 15. mars var det møte i fellesnemnda. Skolebytte, legevakt og helsetilbud i fengselet var blant sakene som ble behandlet. 

Prosjektleder orienterte om organisering og hvilke tjenester, oppgaver og funksjoner som skal holde til på dagens rådhus i nye Lindesnes kommune. 

Opptak fra møtet kan du se på kommune-TV HER.

Sakslisten for møtet så slik ut:

- Godkjenning av protokoll
- Referatsaker
- Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Agder
- Årsmelding og årsregnskap 2018 nye Lindesnes
- Skolebytte i nye Lindesnes
- Interkommunale samarbeid og eierskap - pulje 2
- Utsatt sak om vilkår for varaordfører
- Nytt fengsel og helsetilbud
- Nye Lindesnes - forskrifter på selvkostområdet mm.
- Kommunevåpen nye Lindesnes
- Legevakt i nye Lindesnes kommune
- Eventuelt

MØTEINNKALLING FINNER DU VED Å TRYKKE HER. 

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post