A/A

Vi vil høre din mening!

Vi ønsker å høre din mening om hvordan du ser for seg framtida i vår nye kommune og hva som er viktig for deg. Innspillene vi får inn skal brukes i arbeidet med kommuneplanen for nye Lindesnes.

Det er flere muligheter for å gi innspill til arbeidet med kommuneplanen:

• Send epost til oss:
Delta på oppstartsseminar på Buen 4. juni
• Være vert eller deltaker på gjestebud
• Egne opplegg i barnehager og på skolene
• Møte med næringslivet

Vil du være gjestebud?

Et gjestebud er en samling med venner eller naboer hvor man diskuterer forventninger og ønsker for nye Lindesnes. Vi trenger verter som vil invitere venner, naboer og bekjente til gjestebud. Gjestebud kan også gjennomføres i lag og foreninger. Bildet i denne artikkelen er fra da "Hei-foreningen", en samling damer bosatt på grensa mellom Marnardal og Lindesnes, hadde gjestebud hjemme hos vert Anne Kristine Lysestøl. "Hei-foreningen" var tydelige på at de vil at meningene deres skal bli hørt i byggingen av den nye kommunen. Leder for kommuneplangruppa, Joakim Damkås, kunne slå fast at det vil de bli.

- Vi setter pris på alle innspill vi får, og oppfordrer innbyggerne til å engasjere seg og komme med innspill. Vi trenger flere gjestebud, så det er bare å melde sin interesse. Innspillene vi har fått fra "Hei-foreningen" er både nyttige og gode, og vil bli tatt med videre i prosessen, sier han.

Spørsmål som nye Lindesnes ønsker svar på fra gjestebudene kan være:

• Hva skal den nye kommunen satse på?
• Hvordan sikrer vi at innbyggerne i nye Lindesnes trives?
• Hvordan gjøre det attraktivt å drive næring?
• Hva ønsker eldre?
• Hvordan tiltrekke seg unge?
Dette er spørsmål som skal besvares i kommuneplanens samfunnsdel. 

Som vert vil du få materiell i forkant med invitasjon, spørsmål og tips til gjennomføringen. Vertene får også en fast sum for å dekke kostnader til mat og drikke. Du velger selv hva du vil servere.

Har du lyst til å være vert selv eller har tips om noen som bør spørres? Kontakt oss på epostadressen eller ring til Anne Kristine Lysestøl, tlf. 918 19 105, Kirstine Fuskeland, tlf. 951 00 324 eller Anne Lans Syvertsen, tlf. 934 23 586.

Hvordan foregår gjestebudet?


Verten inviterer en gruppe venner og bekjente hjem til seg eller til et annet møtested (for eksempel foreningslokale, grendehus). Tidspunkt og møtested bestemmes av verten. Det bør ikke være flere i gruppen enn at det går greit å snakke sammen i en felles samtale, det anbefales 4- 10 personer. Verten i gjestebudet har som oppgave å stille spørsmål til gjestene og notere svar underveis i diskusjonene. Svarene skal leveres tilbake til kommunen og brukes i arbeidet med kommuneplanen.

Hva skjer etter gjestebudet?

Svarene vil vise oss hva dere er opptatt av. Vi får et inntrykk av om det er tema som er viktige for mennesker i ulike geografiske deler av kommunen, i forhold til alder eller livssituasjon. Rent praktisk blir svar og konklusjoner samlet i en rapport etter at gjestebudene er avsluttet. Noen vil kanskje finne sitt svar nokså direkte igjen i kommuneplanen senere, men for det meste vil svarene være grunnlag for valg og prioriteringer.


Hvorfor er dette viktig?

Når den nye kommunen skal dannes er det viktig å få fram synspunkter fra alle deler av befolkningen. Med gjestebudene håper vi å få fram meningene til mange innbyggere. I gjestebudet kan spørsmålene diskuteres i mindre grupper, i kjente omgivelser og med mennesker du kjenner.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post