A/A

Se film: Barn og unges medvirkning

Mandal kommune har jobbet systematisk med å implementere barn og unges stemme i alt de jobber med. Resultatene er så gode at andre kommuner ser til Mandal for å lære. I nye Lindesnes er målet at arbeidet med å sikre barn og unges medvirkning skal bli minst like godt som i Mandal, og helst enda bedre.

Ønsker du å vite mer om hvordan Mandal kommune jobber med barn og unges medvirkning? Da kan du trykke deg inn på denne linken fra klokken ni tirsdag morgen:

https://distriktssenteret.no/arrangement/webinar-barn-og-unges-medvirkning/?fbclid=IwAR0NwA79R8-ZmLUETZH8OQWn2OSKvSRxGM_bTZJw2b4pra0Bk3Mb55daGkw

BU-koordinator i Mandal Anne Grønsund, leder av Mandal Barne- og ungdomsråd Sara Mathea Helmersen, tidligere BU-koordinator Guro Wendelbo og ordfører Alf Erik Andersen fortelle om hvordan de har lagt til rette for å sikre medvirkning av barn og unge.

Trygge tillitsvalgte

Tillitsvalgte i prosjektet nye Lindesnes roser prosjektledelsen for måten de blir involvert på i byggingen av den nye kommunen. De opplever at de blir lyttet til, og at de har reell mulighet til innflytelse.

- Delprosjektlederne har vært flinke til å vise at de setter pris på tillitsvalgte, og vi får tilbakemeldinger på at vi bidrar positivt, sier tillitsvalgt Anne Bjertnes, som sitter i prosjektstyre for oppvekst og følger prosessen der tett.

Noe av det første prosjektleder Kyrre Jordbakke gjorde da han tiltrådte stillingen, var å sørge for god involvering av tillitsvalgte innen alle fagområder, i alle delprosjekt og i alle prosesser. 

- Vi bygger den nye kommunen sammen. De tillitsvalgte er utrolig viktige i denne prosessen, påpeker prosjektlederen.

De tillitsvalgte har nå fulgt prosessene tett over lengre tid, og føler de har god oversikt over arbeidet som gjøres med å bygge den nye kommunen.

- Vi er imponerte over jobben som gjøres. Det er et stort, komplekst prosjekt, og vi føler oss absolutt trygge på at det jobbes godt og at de vi skal komme i mål. At delprosjektlederne kommer fra alle tre kommunene gir også en trygghet for at distriktene blir ivaretatt i prosessen, fortsetter Bjertnes.

Fokus på åpenhet

Forrige uke var tillitsvalgte i prosjektstyrene på samling med prosjektleder Kyrre Jordbakke, alle delprosjektlederne og rådmennene i dagens tre kommuner. På samlingen påpekte prosjektleder viktigheten av åpenhet i prosessen. Både eksternt overfor politikere, ansatte og andre, men ikke minst internt i prosjektet med å varsle om framdrift og eventuelle utfordringer som kan forsinke prosesser eller skape utfordringer underveis. Han oppfordret delprosjektlederne til å være åpne og gjøre prosessene mest mulig gjennomsiktige.

- Er vi åpne, skaper det tillit. Hvis vi ikke er åpne, er det vanskelig å ha tillit. Derfor er åpenhet et veldig viktig stikkord i denne prosessen, sa Jordbakke.

Åse Bryn er tillitsvalgt i prosjektstyre for helse og omsorg og følger prosessen innen det fagområdet tett.Også hun skryter av måten tillitsvalgte blir involvert på.

- Prosjektleder er god på å informere om hvordan det jobbes og jeg ser jo at det er en enorm jobb som gjøres av delprosjektlederne innen alle områder. Jeg er veldig trygg på at det blir en god løsning på det i ny kommune, sier hun.

Stor tillit

Både Åse Bryn, Anne Bjertnes og Sigmund Tveiten, som er tillitsvalgt i prosjektstyre for Administrasjon, sier de opplever at prosjektleder har god oversikt over alle områder i prosjektet, og at det gir trygghet i prosessen.

- Det er tillitsvekkende at prosjektleder har så god oversikt og at han er opptatt av åpenhet. For åpenhet er utrolig viktig for at vi skal lykkes, sier Bryn.

På samlingen oppfordret prosjektleder de ansatte til å begynne å vri tankegangen fra dagens praksis og kulturer i de tre kommunene, over til hvordan det skal være i fremtiden i ny kommunen.

- Det er viktig at vi, som prosjektleder sier, ikke tenker så mye på forskjellene, men at vi har fokus på hvordan vi vil ha det fremover i ny kommune. Jeg synes det er bra at han fremmer det fokuset, sier Tveiten.

Sissel blir NAV-leder

Sissel Wiig er ansatt som leder for NAV Lindesnes med virkning fra 1. januar 2020.

- Jeg er veldig glad for å få denne tilliten, og det kommer til å bli en spennende og utfordrende jobb, forteller Sissel Wiig.

Hun er i dag leder for NAV Mandal, og har siden februar vært prosjektleder for etableringen av NAV nye Lindesnes.

Nå er det altså klart at Wiig også vil bli leder for det nye NAV-kontoret fra 1. januar 2020. Et kontor hun virkelig ser frem til å få på plass.

- Tre kommuner skal bli en, og vi skal lage et NAV-kontor som skal ta det beste fra det vi har i kontorene i dag. Da tror jeg vi skal kunne tilby enda bedre tjenester til våre brukere, sier Wiig.

DET ER ALLEREDE KJENT AT DELPROSJEKT NAV FORESLÅR Å LOKALISERE NAV-KONTORET I NYE LINDESNES I MANDAL. MER OM DET KAN DU LESE HER

Tydelig leder

Sissel Wiig har en variert bakgrunn. Etter seks år i forsvaret utdannet hun seg til sykepleier. Hun jobbet da som sykepleier i noen år før hun fant veien til trygdekontoret og deretter til NAV og Mandal.

Wiig er også klar på hvorfor hun har tatt på seg ansvaret med å lede det nye NAV-kontoret.

- Jeg er en type som liker utfordringer. Og det blir helt klart en utfordring å skape et kontor som skal klare å tilby bedre tjenester til våre brukere. Men jeg har ganske mye erfaring som jeg tror vil komme til sin rett i en slik jobb, sier Wiig som understreker at hun ikke skal gjøre denne jobben alene.
- Frem til 2020 skal vi skape et kontor som er rustet for den type oppgaver vi skal gå i møte. Og det skal jeg gjøre sammen med prosjektgruppen og de ansatte. Jeg er helt avhengig av dem for å få dette til, sier hun.

- Hvilken type leder får de i Sissel Wiig?

- Jeg vil påstå at de får en leder som er tydelig, omsorgsfull og målrettet. Jeg vet hvor jeg vil og hva jeg vil, men jeg er også svært opptatt av å ta vare på menneskene på veien dit vi skal, forteller Wiig.

Fornøyd

Fungerende fylkesdirektør ved NAV Vest-Agder, Viggo Hannås, er glad for at Sissel Wiig har takket ja til å bli ny leder.

- Jeg er veldig fornøyd med at Sissel Wiig blir leder i NAV Lindesnes fra 1. januar 2020. Hun har den nødvendige erfaring og kunnskap som trengs i den krevende jobben det blir å bygge det nye NAV-kontoret i den nye kommunen, forteller han.

Hannås får støtte av prosjektleder for Nye Lindenes, Kyrre Jordbakke.

- Det er godt å få avklart hvem som blir leder såpass tidlig, og jeg synes det er veldig bra at Sissel får jobben. Hun er en god leder i dag og er i stand til å lede det nye kontoret på en fin måte, sier Jordbakke.

Påtroppende fylkesdirektør for NAV Agder, Elisabeth Blørstad, er også glad Sissel Wiig fikk jobben.

- Jeg er overbevist om at Sissel kommer til å gjøre en kjempebra jobb, og jeg er veldig glad for at dette nå er på plass, sier hun.

Nytt kommunevåpen

Ordførerne i de tre kommunene er fredag strålende fornøyde med at fellesnemnda for nye Lindesnes har vedtatt å sende prosjektleders forslag til nytt kommunevåpen til endelig vedtak i kommunestyrene.

- Kommunevåpenet er mer enn et kjennemerke og symbol for den nye kommunen. Kommunevåpen handler om profilering, identitetsbygging og kultur – noe som er særlig viktig i forbindelse med kommunesammenslåinger hvor tre skal bli én. Det å få fastsatt et kommunevåpen nå betyr mye i arbeidet med å bygge opp en ny kultur og en felles identitet. Dersom vi får dette vedtatt i kommunestyrene og bystyret, betyr det at vi kan begynne å profilere den nye kommunen med et samlende kjennemerket og symbol, og bygge felles identitet rundt det i tiden frem mot 01.01.2020, sier Jordbakke.

Fellesnemnda har ikke myndighet til å vedta nytt kommunevåpen. Endelig kommunevåpen må vedtas av kommunestyrene. Saken sendes nå videre til kommunestyrene som må fatte endelig vedtak for at nytt kommunevåpen kan tas i bruk. Kommunevåpenet som fellesnemnda vedtok å sende videre er tegnet av Erik Omland i Trik kommunikasjon.

OPPTAK AV MØTET KAN DU SE PÅ VÅR KOMMUNE-TV HER

Under debatten fremmet jJohn Øyslebø i Senterpartiet forslag om et fyr i gull, med grønn bakgrunn, som skulle symbolisere Marnardals grønne skoger. Kun Senterpartiets to representanter stemte for forslaget.

Etter en god debatt fikk prosjektleders forslag til nytt kommunevåpen flertall, mot to stemmer fra Senterpartiet. Forslaget blir nå videre bearbeidet av prosjektet nye Lindesnes, før det fremmes for kommunestyrene i Lindesnes og Marnardal, og bystyret i Mandal, for endelig vedtak.

Politisk hovedstruktur vedtatt

Fellesnemnda vedtok også politisk hovedstruktur og antall representanter i utvalgene i den nye kommunen. I vedtaket ligger det at kommunestyret skal ha 39 representanter og at formannskapet skal ha 11. I underutvalgene plan- og samfunnsutvikling og drift og forvaltning skal det være ni representanter.

Det ble også bestemt at nye Lindesnes skal opprette et medvirkningsorgan for barn og unge. Representanter fra organets arbeidsutvalg gis møte- og talerett i politiske møter. Det utredes hvordan representantene også kan gis forslagsrett. 

LES OGSÅ OM HVORDAN NYE LINDESNES SKAL SATSE PÅ LOKALDEMOKRATIET I NY KOMMUNE HER

Administrasjonen jobber videre med å konkretisere modeller for demokratisk deltagelse, brukermedvirkning og innbyggerinvolvering i samråd med arbeidsutvalget.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post