A/A

Nytt fagsystem for helse og omsorg

Gerica fra Tieto er valgt som nytt fagsystem for helse og omsorg. Systemet skal være innført i løpet av året. 

Innføringen av Gerica vil berøre de ansatte innen helse og omsorg i forskjellig grad. Systemet brukes i dag i Mandal, men ansatte her vil få en ny versjon installert. Ansatte i Lindesnes og Marnardal vil få et helt nytt system å forholde seg til.

  1. februar begynner DDV og prosjektgruppa arbeidet med å bygge opp og tilpasse systemet til den nye kommunen. Prosedyrer, kodeverk og annet fra de tre kommunene skal kartlegges og brukes som grunnlag for å bygge et nytt, felles system.

God opplæring

DDV jobber nå med å få på plass en plan for hvordan dette skal gjennomføres og implementeres i de tre kommunene, og vil gi eksakte datoer for opplæring og innføring når dette er klart. Brukerne kan forvente at ny versjon blir tatt i bruk i Mandal før sommerferien, og i kvartal fire i Lindesnes og Marnardal. God og grundig opplæring vil bli gitt til alle som skal ta systemet i bruk.

Deltakere i prosjektgruppa for EPJ (elektronisk pasientjournal)

Prosjektleder: Herbert Olsson (DDV)

Fag-koordinator: Marianne Holmesland (Lindesnes)

Teknisk koordinator: Tellef Barøy Vestøl (DDV)

Prosjektmedarbeidere: Marianne Mønsås (Lindesnes)
                                     Kari Bue (Marnardal)
                                     Ingrid Eriksen Otterdal (Mandal)

Prosjektgruppa har en faglig referansegruppe som vil bidra til avklaringer og høringsrunder på delleveranser i prosjektet.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post