A/A

Nye systemer og programmer

Det jobbes nå intenst med å slå sammen eller kjøpe nye digitale systemer og programmer til bruk i den nye kommunen. Her er en oversikt over status i dette arbeidet.

Alt arbeid med digitale systemer og programmer er organisert under delprosjekt Digitalisering, ledet av delprosjektleder Sonja Svardal sammen med Janne Margrethe Heddeland (Mandal kommune) og Møyfrid Kårstad (DDV).

På et overordnet nivå jobbes det blant annet med å få på plass en ny digital infrastruktur for hele den nye kommunen. Nye e-postadresser til alle ansatte skal på plass, det jobbes med ulike fil-områder, Skype, sentralbord, Feide og lignende. DDV er prosjektleder for dette arbeidet, og sentrale ressurser er Frank Kirkeng, Ronald Braun, Leif Rune Evje og Møyfrid Kårstad.

Det jobbes også med å slå sammen eller kjøpe nye digitale systemer og programmer som skal tas i bruk i den nye kommunen. Foreløpig er det kun de mest kritiske systemene som er prioritert, men flere andre vil byttes ut eller bli sammenslått etter sammenslåingen i 2020.

Det er bestemt at en del system skal ut på anbud. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor ikke alle kommunene har samme system fra før. For hver anskaffelse eller sammenslåing er det en arbeidsgruppe med representanter fra fagområdet og en dedikert koordinator. Koordinator følger prosjektene tett og er bindeledd mellom leverandør, kommunene og DDV.

Her følger en oversikt over systemer eller programmer som har vært, eller er ute på anbud:

1a

Under er en oversikt over systemer som skal slås sammen og hvor avtaler med samtlige leverandører er inngått.

Systemene skal slås sammen og være klare til bruk 1. januar 2020. Noen begynner med en tom base hvor data må legges inn manuelt, mens annen data blir konvertert inn i nytt system fra eksisterende system.

2a

 

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post