A/A

Status i nye Lindesnes

Prosjektledelsen har utarbeidet en power point-presentasjon om status i prosjektet nye Lindesnes.  Les den her.

Ledere/tillitsvalgte/hovedvernombud og andre oppfordres til å bruke den for å informere ansatte om status i prosessen. Presentasjonen vil bli oppdatert ved behov. PRESENTASJON OM STATUS I PROSJEKTET FINNER DU HER


Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post