A/A

Delprosjektenes forslag til organisering

De fleste delprosjektene i nye Lindesnes leverte ved utgangen av 2018 forslag til organisering i ny kommune. Innspillene ble lagt til grunn da prosjektstyrene og ledergruppen utformet organisasjonskartet for den nye kommunen våren 2019. 

 

FORSLAG TIL ORGANISERING FRA DELPROSJEKTENE:

Oppvekst

Innen oppvekst foreligger ett forslag til organisering:

Administrasjon 

Innen administrasjon foreligger foreløpig tre forslag til organisering: økonomi (vedlegg:innkjøpsfunksjon) og service - hvor service også har levert fem delleveranser. Forslag fra HR/Personal blir lagt ut fortløpende når det er klart.

Samfunnsutvikling

Innen samfunnsutvikling foreligger fire forslag til organisering:

Velferd

Velferd er et område med mange delprosjekter og det foreligger nå flere forslag til organisering av ulike tjenester/enheter som du kan se under. Forslag fra Nav og Legetjenesten - legevakt/LRMS vil bli lagt ut fortløpende når det er klart.

Delprosjekt flyktning og integrering har levert to alternativer til organisering; et forslag der flyktningarbeidet organiseres som en egen enhet samlokalisert med Kvalifiseringsenheten, og et forslag der oppfølging av barn og unge organiseres under oppvekst, mens arbeidsintegreringen legges under velferd og NAV:

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post