A/A

IDF-utvalget

Informasjon, drøfting- og forhandlingsutvalget (ID-utvalget) er arenaen hvor ansattes representanter får relevant informasjon om omstillingsprosessen og forhold som kan ha innvirkning på ansattes arbeidshverdag eller arbeidsvilkår. Det er også en arena hvor aktuelle saker som omhandler ansattes arbeidsforhold eller arbeidsvilkår drøftes.

Fra arbeidsgiver møter: Prosjektleder Kyrre Jordbakke, Personalsjef i Mandal kommune Siren Vetnes Johannessen, personalsjef i Marnardal kommune Kristin Lauvdal og personalsjef i Lindesnes Heidi Hæåk. Personalsjefene møter på vegne av rådmannen.

Fra arbeidstakers side møter: 

Fra Marnardal:
Jan Helge Ask (LO)
Eva Elisabeth Klev (YS)
Sigmund Tveiten (Unio)
Kirstine Fuskeland (Akademikerne)

Fra Mandal:
Anne Mette Foshaugen (LO)
Eva Tofte Ihme (YS)
Anne Bjertnes (Unio)
Anne Kristine Lysestøl (Akademikerne)

Fra Lindesnes:
Sissel Marki (LO)
Monika Ellen Wile (YS)
May Liss Kallhovd (Unio)
Thomas Salvesen (Akademikerne)

Referat fra møter: 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post