A/A

Partssammensatt utvalg

Partssamennsatt utvalg er det politisk-administrative utvalget hvor man drøfter saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidstaker og de ansatte.  I utvalget sitter to politikere og en ansattrepresentant fra hver kommune, samt tre tillitsvalgte og hovedvernombud.

Tillitsvalgte i Partssammensatt utvalg (PSU) er:

Kristin Vinsjevik (Mandal)
Åse Bryn (Lindesnes)
Sigmund Tveiten (Marnardal)

Hovedvernombud i partssammensatt utvalg (PSU) er:

Rita Pytten


Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post