A/A

Tillitsvalgte i prosjektstyrene

I prosjektet nye Lindesnes er det en rekke delprosjekter og arbeidsgrupper.

Tillitsvalgte har to representanter i hvert prosjektstyre. De tillitsvalgte deltar også i ulike delprosjekt og arbeidsgrupper etter behov og ønske. Tillitsvalgte er aktive i alle prosesser som har innvirkning på ansattes vilkår knyttet til sammenslåingen.

Tillitsvalgte i prosjektstyrene er:

Helse og omsorg: Rut H. OIaisen (NSF/UNIO Mandal) og Åse Bryn (LO-K Lindesnes)
Oppvekst: Anne Bjertnes (UDF/UNIO Mandal) og Kristin Vinsjevik (LO-K Mandal)
Teknisk/kultur: Lisbeth Brattelid (Nito/Akademikerne Marnardal) og Kristin Vinsjevik (LO-K Mandal)
Administrasjon: Sissel Marki (LO-K Lindesnes) og Anne Bjertnes (UDF/UNIO Mandal)

Komplett oversikt over alle tillitsvalgte i prosjektstyrer, delprosjekter og arbeidsgrupper finner du i DENNE PRESENTASJONEN. 


  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post