A/A

Omstillingsutvalget

De tre kommunene har etablert et felles omstillingsutvalg som består av de tre rådmennene, prosjektleder og fire tillitsvalgte. Alle kommunene er representert i omstillingsutvalget. 

 Omstillingsutvalget skal blant annet utrede, drøfte og gi råd i følgende saker:

  • Definere nøkkelpersonell/ledende stillinger.
  • Omstillingsutvalget skal vurdere og gi råd om ledige innmeldte stillinger skal utlyses internt eller eksternt til rådmannen i kommunen hvor ledighet oppstår.
  • Omstillingsutvalget skal få fremlagt og uttale seg om eventuelle midlertidige arbeidsavtaler på nøkkelpersonell/ledende stillinger som blir inngått og som har en avtaletid ut over 31.12.2019. 
  • Omstillingsutvalget skal få fremlagt og uttale seg til søknader om permisjoner for nøkkelpersonell/ledende stillinger som strekker seg ut over 31.12.2019.

Ansettelser i den enkelte kommune skjer i henhold til den enkelte kommunens delegasjonsreglement.

De tre kommunene skal ikke utlyse ledige nøkkel-/lederstillinger frem til 31.12.19 før disse er vurdert i omstillingsutvalget. Øvrige ledige stillinger drøftes på ordinær måte etter HA §3-1 i den kommunen som har ledighet.

Tillitsvalgte i omstillingsutvalget er:

Anne Mette Foshaugen (LO-K Mandal)
Anne Bjertnes (UDF/UNIO Mandal)
Linda Haraldstad (Akademikerne)
Eva Klev (YS)

OMSTILLINGSAVTALE

orsdag 5. april 2018 ble omstillingsavtale for alle ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal signert. Du kan lese avtalen her.Omstillingsavtalen gjelder frem til 31.12.2019 og skal blant annet sikre forutsigbarhet for ansatte i omstillingsprosessen. Den stadfester blant annet at alle ansatte automatisk går over til den nye kommunen og får en ny arbeidsavtale, og at ingen ansatte blir sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Les omstillingsavtalen her


  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post