A/A

Ansatte i Lindesnes, Mandal og Marnardal skal ivaretas på en god måte i prosessen med å etablere nye Lindesnes. Tillitsvalgte er involvert på alle områder i prosjektet.

For prosjektet nye Lindesnes er involvering av tillitsvalgte i prosessen viktig. De skal blant annet ivareta ansattes rettigheter i prosessen, og sørge for at ansatte får nødvendig informasjon. På denne siden vil du finne informasjon om hvor og hvordan tillitsvalgte er involvert prosjektet, og hvordan du kan komme i kontakt med tillitsvalgte. Du vil også finne nyhetsbrev til ansatte, og annen relevant informasjon for deg som ansatt. 

Les presentasjon som viser alle delprosjekt, arbeidsgrupper, deltakere og mandat her

Powerpoint om status i prosjektet

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post