A/A

Hjem

Interkommunale selskaper og samarbeid

Delprosjektet interkommunale selskaper og samarbeid skal blant annet kartlegge hvilke interkommunale selskaper og samarbeid kommunene har, og foreslå hvilke som skal avvikles og hvilke som skal videreføres.

Delprosjektet er organisert direkte under prosjektleder, og har arbeidsutvalget som referansegruppe og sparringspartner.

Prosjektleder er Bjarne Aksnes Martinsen i konsulentselskapet PwC.

Prosjektet skal utarbeide forslag til strategi for interkommunale samarbeid - hvilke interkommunale samarbeid som skal avvikles og hvilke som skal videreføres.

Det skal også utarbeide forslag til en felles, aktiv og profesjonell eierskapspolitikk med tydelig styring av kommunale selskap og foretak. Prosjektet skal vurdere ulike løsninger knyttet til fusjon av selskaper, interkommunale samarbeid og drift i egen regi. Prosjektet skal vurdere eventuelt utbytte i selskaper som har forretningsmessig formål. Arbeidet skal resultere i en eiermelding.

De avtalemessige og økonomiske forpliktelsene som inngår i eksisterende interkommunale samarbeid skal gjennomgås og eventuelt reforhandles.

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post