A/A

Disse jobber med kommuneplanen

Delprosjektet for kommuneplan har en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe. Her kan du se hvem som jobber i prosjektet som skal utarbeide ny kommuneplan.

Kommuneplangruppa

Dette er den administrative arbeidsgruppen i delprosjektet. Fra venstre: Anne Lans Syvertsen, Anne Kristine Lysestøl, Guro Wendelbo, Joakim Damkås, Kristine Fuskeland, Johnny Grundeland og Arne Wilhelmsen. Anne Grønsund, Helge Hogganvik og Tonje Gletne var ikke til stede.

Leder av delprosjektet er Arne Wilhelmsen, kommunalsjef i Mandal kommune.

Den administrative arbeidsgruppen består av:
Fra Lindesnes kommune:

Anne Lans Syvertsen, planlegger ()
Helge Hogganvik, NAV (

Fra Mandal kommune:

Jonny Grundeland, plansjef ()
Guro Wendelbo, rådgiver teknisk ()
Anne Kristine Lysestøl, arealplanlegger ()

Fra Marnardal kommune:

Joakim Damkås, rådgiver stab ()
Kirstine Fuskeland, jordbrukssjef ()
Tonje Gletne, praktikant, (Prosjektbistand til 01.12.2017)

Den politiske styringsgruppa for delprosjektet består av:
Fra Lindesnes:

Tor Magne Risdal, KrF - Leder ()
Stanley Tørressen, H ()
Tone Langestrand Waage, H - 1. vara ()
Gerd Reme, KrF - 2. vara (

Fra Mandal:

John Kittelstad, KrF ()
Sigurd Skjelsbæk, H ()
Elisabeth Lindland, MdG – 1. vara ()
Sigurd Bjørn Kastrud, V – 2. vara ()

Fra Marnardal:

Doris T. Håland, H ()
Svein Jarle Haugland, KrF ()
Svein Terje Rosseland AP – 1. vara (
2. vara John Øyslebø SP – 2. vara ()

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post