A/A

Dette jobber vi med nå

Planprogrammet for ny kommuneplan er vedtatt i fellesnemnda, og i kommunestyrene i Lindesnes, Marnardal og Mandal.


Arbeidet med kommuneplanen for nye Lindesnes kommune har startet. Prosjektgruppa er i gang med å innhente og systematisere informasjon som skal brukes som grunnlag for arbeidet med strategier og prioriteringer i planen. En viktig del at dette arbeidet er å innhente synspunkter fra innbyggerne i de tre kommunene.


Første planutkast skal etter planen behandles i fellesnemnda desember 2018, før den sendes ut på høring. Det er kommunestyret i den nye kommunen som endelig vedtar kommuneplanen for nye Lindesnes kommune på nyåret i 2020.


Fremdriftsplanen for det videre arbeidet med kommuneplanen ser slik ut:

 Fremdriftsplan Kommuneplan

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post