A/A

Kommuneplan for nye Lindesnes

Kommuneplanen er en overordnet og strategisk plan for utviklingen av en kommune. Den inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune har i dag hver sin kommuneplan. Delprosjekt kommuneplan arbeider med å lage forslag til ny felles samfunnsdel, som skal vedtas av det nye kommunestyret i 2020.

Det lages ikke felles arealdel før kommunesammenslåingen. Både Lindesnes og Mandal kommune arbeider med nye arealplaner. Disse, samt arealplanen i Marnardal kommune, må vedtas som kommunedelplaner i nye Lindesnes, og gjelder inntil ny felles arealdel vedtas. 

Har du innspill til kommuneplanen? Send dem inn her.

Bilde planprogram

Vedtatt planprogram for nye Lindesnes kommune

Arbeidet med kommuneplanen for nye Lindesnes kommune er langt på vei. Prosjektgruppa jobber nå med å utforme utkastet til plan.

Første planutkast presenteres for fellesnemda fredag 18. januar 2019, før det justeres og sendes ut på høring senere på våren. Det er kommunestyret i den nye kommunen som vedtar kommuneplanen for nye Lindesnes kommune på nyåret i 2020.

Her kan du lese innkalling og referat fra møter i styringsgruppa for kommuneplanen:

Referat møte 07.11.2017
Innkaling møte 27.11.2017
Referat møte 27.11.2017
Innkalling møte 16.02.2018
Referat møte 16.02.2018
Innkalling møte 13.04.2018
Referat møte 13.04.2018
Innkalling møte 25.05.2018
Referat møte 25.05.2018
Innkalling møte 31.08.2018
Referat møte 31.08.2018
Innkalling møte 28.09.2018
Referat møte 28.09.2018
Innkalling møte 26.10.2018
Referat møte 26.10.18
Innkalling møte 21.11.2018
Referat møte 21.11.2018
Referat møte 14.12.18

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post