A/A

Vedtatt budsjett for nye Lindesnes kommune

Kommunestyret vedtok 12. desember budsjett for 2020 og handlingsplan 2020-2023. 

Det var forslaget til AP, SV, KRF, MDG, V og SV som fikk flertall i kommmunestyrets behandling. Rådmannens forslag til budsjett ble i all hovedsak vedtatt, med noen få endringer. 

Vedtatt budsjett 2020 kan du lese her digitalt

Det ble samtidig vedtatt nye betalingssatser for ulike kommunale tjenester som gjelder for 2020. De kan du lese her: 

Fullstendig vedtak med verbalforslag kan du lese her: 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post