A/A

Budsjett for nye Lindesnes kommune

Formannskapet behandlet 26. november rådmannens forslag til budsjett for den nye kommunen.

Forslag til endringer fra AP, SP, KRF, MDG, V, SV fikk flertall i formannskapet (6 stemmer), og dermed er det dette forslaget som legges fram som innstilling til kommunestyret. FRP og H la også fram sitt forslag (det fikk 5 stemmer). Du kan se alle forslagene under.

Kommunestyret skal vedta det endelige budsjettet i sitt møte 12. desember kl. 17.00.

 Digital versjon av budsjettet finner du her

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post