A/A

  • Hjem
  • Nyhetsarkiv
  • Slik blir de politiske utvalgene i nye Lindesnes kommune

Slik blir de politiske utvalgene i nye Lindesnes kommune

Kommunestyret i nye Lindesnes kommune er nå konstituert. Even Tronstad Sagebakken (Ap) er valgt som ordfører og Svein Jarle Haugland (KrF) er valgt som varaordfører. Her ser du hvilke politikere som skal sitte i de ulike politiske utvalgene.

Kommunestyret er konstituert og den politiske organiseringen av den nye kommunen trer nå i kraft. Fellesnemnda oppløses. Det nye kommunestyret har alle fullmakter for den nye kommunen. Eksisterende kommunestyrer/bystyre fortsetter ut året, men får samtidig med at det nye kommunestyret konstitueres, begrenset sine fullmakter til kun å gjelde det som er nødvendig for å avvikle de gamle kommunene. 

Ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) vil lede møtene i kommunestyret i nye Lindesnes. Han blir formelt ordfører når den nye kommunen trer i kraft, 1. januar 2020. Ordførerne i dagens kommuner fortsetter i sine stillinger ut året og vil lede kommunestyrene/bystyret i sine kommuner frem til da. 

Du kan lese mer om hvilke oppgaver og myndigheter de ulike utvalgene, unntatt kontrollutvalget, har ved å trykke på tittelen til utvalget.  

FORMANNSKAPET:

Even Tronstad Sagebakken (Ap), leder Alf Erik Andersen (Frp)
Ina Birkeland (Ap)  Anju Chaoudry Manneråk (Frp)
Svein Jarle Haugland (KrF) Ronni Ellefsen (Frp)
Ingrid Ukkelberg (Sp) Janne Fardal Kristoffersen (H)
Per Olav Skutle (V) Paal Pedersen (H)

 May Lis Furnes (MDG)

 


KONTROLLUTVALGET:

Alv Reidar Nepstad (FrP), leder Tone Lagestrand Waage (H)
Ole Sigurd Fidjestøl (Sp) Ebba Farre Roksvold (H)
Tor Magne Risdal (KrF)  


UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING:

 Randi Fredriksen (Sp), leder  Harald Øyslebø (Frp)
 John Kittelstad (KrF), nestleder  Kjetil Windsland (Frp)
 Elisabeth Lindland (MDG)  Nina Bø Egeland (Frp)
 Asle Nesland (V)  Line Skaar (H)
 Åsmund Mjåland (Ap)  


UTVALG FOR DRIFT OG FORVALTNING: 

 John Øyslebø (Sp), leder  Lill Tony Larsen Ramvik (Frp)
 Eva Hinlo (SV), nestleder  Per Bratteberg (Frp)
 Ruth Helene Reme Jakobsen (KrF)  Åshild Vatne Drange (H)
 Jan Martin Sandland (Sp)  Stanley Tørressen (H)
 Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap)  

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post