A/A

Valgresultat for nye Lindesnes kommune

Foreløpig valgresultat for nye Lindesnes kommune finner du på valgresultat.no. Informasjon om sammensettingen av det nye kommunestyret kommer på et senere tidspunkt. 

KLIKK HER FOR VALGRESULTAT FOR NYE LINDESNES KOMMUNE.

Vi oppdaterer med mer informasjon så snart det er klart hvilke representanter som skal utgjøre det nye kommmunestyret. Dette blir klart etter klokken 17 tirsdag. 

VALGDELTAKELSE

I det som utgjør nye Lindesnes kommune var det ved kommunestyrevalget i 2019 totalt 17.777 stemmeberettigede. Av disse var det 11.633 som stemte.
Valgdeltakelsen var på 66,4 prosent, og var med det høyere enn ved kommunestyrevalget i 2015 hvor var valgdeltakelsen var på henholdsvis 64,8 % i Lindesnes, 60,5% i Mandal og 65,1% i Marnardal.

3926 personer, eller 22,3 prosent av velgerne, forhåndsstemte. Det er nær en dobling siden forrige lokalvalg.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post