A/A

Les kommuneplanen og gi innspill

Hvordan skal vi få nye Lindesnes kommune til å være både et godt sted å bo, vokse opp, og bli eldre i? Hvordan skal vi utvikle kommunen de neste 12 årene, og hva skal vi satse på? Det er dette kommuneplanen handler om, og nå er den lagt ut til høring slik at du kan si din mening og gi oss innspill. 

Har du innspill til kommuneplanen? Send dem inn her.

Høringsfrist er 10. september 2019

Hva skjer med innspillene?

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli behandlet og vedtatt av nytt kommunestyre på nyåret i 2020. Alle innspillene vi får inn vil bli vurdert og følge med videre til politisk behandling slik at beslutningstakerne er godt informert om de innspillene som kommer inn. Vi gjør oppmerksom på at alle innspill vil bli offentliggjort. 

Tre satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder frem mot 2032 som er valgt med bakgrunn i kommunens utfordringer:

  • Bærekraftig og innovativ
  • Deltakelse og samfunnsengasjement
  • Trygghet og tilhørighet

Hva er en kommuneplan? 

Kommuneplanen gjelder 12 år fram i tid og setter overordnede mål og strategier for hvordan kommunen skal utvikles - både som organisasjon og samfunn. Planen bygger på kunnskap og erfaringer fra Lindesnes, Mandal og Marnardal kommuner.

Medvirkning: 

Nye Lindesnes har allerede hatt en omfattende medvirkningsprosess hvor mange innbyggere i ulike aldersgrupper har fått sagt sin mening. 

Les mer om medvirkningen her 

Hvem har laget kommuneplanen?

Kommuneplanen er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe i tett samarbeid med en politisk styringsgruppe. 

Mer om den administrative arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen kan du lese HER.

Hva er planen bygget på?

Kommuneplanen er basert på planprogrammet. Planprogrammet kan du lese her.

Bilde planprogram

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post