A/A

Bli bedre kjent med enhetslederne

Enhetslederne som har vært i prosess er nå innplassert i nye Lindesnes kommune. Men hvem er de, hvilken utdannelse har de og hvor jobber de nå? 

Vi har laget en presentasjon av enhetslederne som nå er innplassert, slik at du kan bli bedre kjent med dem. 

Presentasjonen kan du se her 

Flere enhetslederstillinger innen oppvekst er holdt utenfor prosessen og er derfor ikke med i denne presentasjonen. Her fortsetter i hovedsak dagens ledere i ny kommune.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post