A/A

Enhetsledere i nye Lindesnes kommune

Totalt 10 enhetsledere, fordelt på de tre tjenesteområdene oppvekst, velferd og samfunnsutvikling, er nå innplassert i den nye organisasjonen.

- 1 innen oppvekst (0-24), skole og barnehage videreføres
- 6 innen velferd (+ 1 NAV allerede avklart)
- 3 innen samfunnsutvikling

Stillinger som enhetsledere innen skoler, barnehager og barnevern er blitt holdt utenfor prosessen, og i hovedsak fortsetter dagens ledere i ny kommune. Det vurderes imidlertid hvordan skoler og barnehager skal tilknyttes organisatorisk. Dermed kan det komme endringer her.

Her kan du se hvem som blir enhetsledere i den nye kommunen

Omstillingsveileder

Utvalgskrets og utvalgskriterier

Innplassering er begrepet som brukes ved virksomhetsoverdragelse, som denne sammenslåingen av tre kommuner til én faktisk er. Det er altså ikke en ordinær utlysing med tilsetting i stilling, men en innplassering i stilling i den nye organisasjonen ut fra definert utvalgskrets.

- Det er mange dyktige ledere i dagens kommuner, og vi er svært fornøyde med de enhetslederne vi nå har avklart. Nå vil vi raskest mulig få innplassert øvrige som har vært inne i bildet, og se hvordan vi kan nyttiggjøre deres kompetanse i ny kommune, sier prosjektleder og rådmann i nye Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke.

De nye enhetslederne fortsetter utforming av sine enheter og avdelinger, og blir sentrale i prosessen med innplassering av avdelingsledere. 1. april skal alle avdelingsledere etter planen være innplassert.

Prosjektet vil presentere de nye enhetslederne nærmere en av de kommende dagene.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post