A/A

Informasjon om status i prosjektet

Fredag ble politikere og tillitsvalgte i partssammensatt utvalg orientert om status i prosjektet, og spesielt om organisering og innplassering av enhetsledere.

Kommunalsjefene har nå gjennomført kartleggingssamtaler og intervjuer av aktuelle kandidater til enhetslederstillinger i nye Lindesnes kommune. I starten av kommende uke blir det offentliggjort hvem som blir enhetsledere i den nye kommunen. Fremdeles gjenstår noe arbeid før alle er på plass. 

Innplassering er begrepet som brukes ved virksomhetsoverdragelse, som denne sammenslåingen av tre kommuner til én faktisk er. Det er altså ikke en ordinær utlysing med tilsetting i stilling, men en innplassering i stilling i den nye organisasjonen ut fra definert utvalgskrets.

HER KAN DU SE PROSJEKTLEDERS POWERPOINT-PRESENTASJON OM STATUS I PROSJEKTET

Kyrre organisering 010319

10 enhetsledere

Totalt 10 enhetsledere, fordelt på de tre tjenesteområdene oppvekst, velferd og samfunnsutvikling, skal innplasseres:

- 1 innen oppvekst (0-24), skole og barnehage videreføres som i dag
- 6 innen velferd (+ NAV allerede avklart)
- 3 innen samfunnsutvikling

Former enhetene

Når enhetslederne er på plass vil de begynne arbeidet med å forme sine enheter og avdelinger, og parallelt med dette gå i gang med kartleggingssamtaler og intervjuer av aktuelle kandidater til avdelingslederstillinger i ny kommune.

1. april skal alle avdelingsledere etter planen være innplassert. Enkelte avdelinger videreføres uten særlige endringer, og der er det naturlig nok enkelt å innplassere i ny organisasjon.

I de tilfeller hvor avdelingene/stillingene er «nye eller vesentlig endret», gjennomføres en innplasseringsprosess blant aktuelle kandidater i utvalgskretsen og som har lederstillinger etter hovedtariffavtalens kapittel 3 (3.4.2 eller 3.4.3). Er det ikke kvalifiserte ledere internt, vil stillingen lyses ut, først internt, eventuelt eksternt.

 

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post