A/A

Eiendomsskatt i nye Lindesnes i 2020

Lindesnes kommune - fotograf: Odd Arne NomedalDet er ikke bestemt om det blir eiendomsskatt i den nye kommunen. Det er det nye kommunestyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt, promillesats, og hvilke eiendommer som skal beskattes. Denne avgjørelsen tas i desember i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020.

Fellesnemnda har bestemt at en eventuell eiendomsskatt skal være lik. Derfor starter vi nå med forberedende arbeid.


Eiendomsskatten er i dag ulik i de tre kommunene

KommuneSats på eiendomsskatt i 2019
Lindesnes  Generell sats på alt på 5,5 promille. 2,3 promille på bolig og fritidsbolig, bunnfradrag kr 400.000
Mandal 3 promille på bolig og fritidsbolig
Marnardal 7 promille på tidligere verk og bruk, samt energianlegg

Forberedende arbeid

For å få en eventuell eiendomsskatt lik, må det i 2019 gjøres et forberedende arbeid for at takstgrunnlaget skal bli likt. Det er i dag store forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvilke eiendommer som er skattlagt, promillesats og tidspunkt for sist taksering.

Fellesnemnda har bestemt at det forberedende arbeidet settes i gang ved at alle typer eiendommer, bortsett fra boliger med formuesgrunnlag, befares og klargjøres for taksering i løpet av 2019. De fleste boliger har formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten. Disse boligene vil dermed ikke bli befart og taksert. Eiendommer som eksempelvis våningshus, fritidseiendom, næringseiendom, båthus etc. vil bli befart.

Befaringen starter i april og gjennomføres løpende ut året. Før oppstart blir det sendt ut ytterligere informasjon, og de som ønsker det vil få anledning til å delta på befaring av egen eiendom.

Dersom eiendomsskatt vedtas, fastsettes takstene våren 2020. Skattelistene offentliggjøres i juni. Dette vil eventuelt også være tidspunkt for første fakturering.

Mer om formuesgrunnlag

Kommunen kan velge å benytte formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, eller taksere boligeiendommer selv. For nye Lindesnes er det vedtatt å benytte formuesgrunnlaget som grunnlag for beregning av eiendomsskatt.

Dersom du har spørsmål knyttet til boligverdi/formuesgrunnlag, finner du mer informasjon her.

Hva bør du gjøre? 

Boligeiere oppfordres til å sjekke at Skatteetaten har registrert riktig og oppdatert informasjon om egen eiendom. Informasjonen fremkommer på skattemeldingen for 2018.
Eventuelle spørsmål rettes til Skatteetaten.

Har du spørsmål? Kontakt oss

Send oss en epost:   Ring oss på tlf. 38 25 51 00

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post