A/A

Nyhetsbrev fra prosjektleder

Prosjektleder Kyrre Jordbakkes nyhetsbrev til alle ansatte for januar måned er nå sendt ut. 

Her informerer han blant annet om arbeidet som pågår med organisering av tjenester/oppgaver/enheter i ny kommune og om tilsetting av ledere på enhets- og avdelingsledernivå. 

NYHETSBREVET KAN DU LESE HER

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post