A/A

Tryggere å bo hjemme lenger

Innføring av digitale trygghetsalarmer har ført til at eldre får raskere hjelp og at ansatte i hjemmesykepleien får mer tid til brukerne. For Ivar Mathias og Anne Marie Fjærestrand betyr det også at de får mulighet til å bo hjemme lenger.

- Jeg vil ikke på gamlehjem. Jeg skal bo hjemme. Sitte i min egen stue og brodere og kose meg. Når jeg har trygghetsalarm og medisindispenser, føler jeg meg trygg. Og skjer det noe uregelmessig med hjertet, blir helsepersonell varslet og rykker ut, forteller Ivar Mathias (79) fra Mandal.

Rett i underkant av 600 eldre i Lindesnes, Mandal og Marnardal har trygghetsalarm. I oktober trykket de på trygghetsalarmen 2 785 ganger, og hjemmesykepleien rykket ut til brukerne til sammen 984 ganger. 

- Tidligere gikk telefonen til den kommunale hjemmesykepleien. Det førte til at ansatte måtte avbryte sitt arbeid med andre brukere for å besvare henvendelsen – og i nesten alle tilfeller kjøre ut til brukeren, forteller prosjektkoordinator for innføringen av velferdsteknologi i Lindesnesregionen og nye Lindesnes, Tone Hinna Hovdenak.

tone hinna hovdenak

Våren 2018 ble analog trygghetsalarm byttet ut med digital. Brukeren blir nå koblet direkte opp til et døgnåpent, kommunalt responssenter hvor fagpersonell veileder, hjelper og trygger brukeren på telefon.

- Det har ført til at antall utkjøringer har sunket kraftig, og helsepersonell får prioritert å komme raskere til med hjelp til de som virkelig trenger det. Brukerne får raskere og bedre hjelp. Det gir trygghet for dem, sier Hinna Hovdenak.

Responssenteret kan ta imot alarmer og varsler fra trygghetsalarmer, røykalarmer, fall- og bevegelsessensorer, i tillegg til teknologier for GPS-sporing, medisineringsstøtte og videotilsyn.

- Det gir en enorm trygghet for brukeren og pårørende å vite at det kjapt blir fanget opp og at det raskt kommer hjelp dersom noe skulle skje. Vi vil jo at eldre skal bo hjemme lengst mulig og være trygge, aktive og selvstendige. Teknologi er en måte å få det til på, forklarer Hinna Hovdenak.

Klarer seg selv

Digital trygghetsalarm er bare ett av flere teknologiske hjelpemidler som er tatt i bruk i omsorgssektoren i Lindesnes, Mandal og Marnardal. Hos Ivar Mathias og Anne Marie piper en medisindispenser tre ganger i døgnet for å minne om å ta medisiner. En liten pose medisiner faller ut av dispenseren. Det gjør at helsepersonell bruker mindre tid på blant annet utkjøring og medisinering, og får mer tid til pasientene.

- Også dispenseren er koblet opp til responssenteret. Hvis brukeren ikke tar medisinene sine, vil responssenteret med en gang bli varslet og ringe brukeren. Eventuelt vil helsepersonell rykke ut om de ikke får svar, sier Hinna Hovdenak.

Velferdsteknologiske løsninger i de kommunale omsorgstjenestene bidrar til at mennesker får bedre mulighet til å mestre eget liv og helse, slik at de kan bo hjemme lenger. Det gir trygghet og økt kvalitet for brukere og pårørende, og gjør at behovet for offentlige helseog omsorgstjenester reduseres eller utsettes.

Bedre aktivitetstilbud

Innføringen av velferdsteknologi skal ikke erstatte, men være et supplement til menneskelig kontakt, og innføres i alle kommuner. I takt med at flere bor hjemme lenger, styrker også kommune sitt aktivitetstilbud for eldre.

- Velferdssektoren skal fortsette vridningen bort fra institusjonsbasert-, til mer hjemmebasert omsorg, slik at flere kan bo hjemme lenger. Samtidig skal vi styrke aktivitetstilbudet til eldre, sier kommunalsjef for velferd i den nye kommunen, Heidi Henanger Haven.

Nå er ulike teknologiske hjelpemidler i bruk i de tre kommunene. Men fra 1. januar 2019 vil de tre kommunene ha et felles prosjekt ledet av Hinna Hovdenak.

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post