A/A

Oppvekst i nye Lindesnes

Alle barn er gode til noe. Skal de være motivert for videre skolegang og arbeidsliv må de mestre, og opplæringsløpet må tilpasses den enkelte. Nettopp derfor vil nye Lindesnes prioritere entreprenørskap i barnehage og skole, og nye metoder for undervisning.

I Laudal barnehage er lærelysten på topp når skjermene tas i bruk.

- Alle barn har talenter, og de må vi finne. Det handler om mer enn å være god i fag. Vi må ha mer entreprenørskap inn i barnehage og skole, og undervisningen må tilpasses den enkelte slik at alle opplever å mestre, og ingen havner utenfor, sier kommunalsjef for oppvekst i nye Lindesnes, Rune Bruskeland.

DENNE ARTIKKELEN ER HENTET FRA BROSJYREN LINDESNES 2020. INFORMASJONSBROSJYREN KAN DU LESE I SIN HELHET HER.

For å hindre frafall i skole og arbeidsliv skal oppvekstsektoren i nye Lindesnes følge barn og unge tett fra barnehagealder til videregående skole. Smidige overganger mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole er viktig. Ikke minst er det viktig at kommunen samarbeider med andre aktører for å sørge for at innbyggerne lykkes, og kommer helt i mål.

- Vi skal ha tidlig innsats og god oppfølging til de som krever ekstra tiltak underveis i oppveksten. Vi skal ha en helhetlig og god innsats overfor barn og unge for å øke livsmestring og gjennomføringsvne, sier kommunalsjefen.

Kommunen skal ha en god rådgivningstjeneste. Undervisningen skal tilpasses den enkelte og ny teknologi skal tas i bruk - for eksempel nettbrett og smarttavle.

- Det er viktig å ta i bruk ny teknologi allerede i barnehagen. I Laudal barnehage brukes for eksempel nettbrett og smarttavle i dag. Det kombinerer lek og læring på en måte som barna synes er gøy. De blir motiverte og lærer masse, og det er en undervisningsmetode som favner de fleste, forteller Bruskeland.

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post