A/A

Liv og røre i hele kommunen

Det er ikke bare i sentrum av Mandal at det er liv og røre. Både i Lindesnes og Marnardal er det møteplasser som yrer av folkeliv hele uken gjennom. Slik skal det fortsette også i ny kommune.

- Her er det masse liv og mange folk innom hele uka gjennom. Særlig på onsdager. Da koker det her, forteller kunstlærer i kulturskolen for Mandal og Lindesnes, Hanne Thyholdt.

Tirsdag kveld er en gjeng jenter og gutter fra Lindesnes og Mandal samlet til kunstundervisning på Kulturtorvet på Vigeland i regi av kulturskolen i Mandal og Lindesnes. Kulturtorvet er en av flere møteplasser hvor innbyggerne i Lindesnes samles hele uka gjennom.

Kulturskolen Vigeland

I nye Lindesnes skal det legges til rette for en videreutvikling av kommunens viktigste sentrumsområder med tanke på etablering av attraktive bo- og oppvekstmiljøer. Hele kommunen skal tas i bruk, og innbyggerne skal i størst mulig grad ha et tilbud i nærheten av eget bosted.

- Nye Lindesnes skal være en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, fritidsmiljøer, og med gode muligheter for jobb og utdanning. Vi skal ha trygge og inkluderende lokalsamfunn, med møteplasser der folk bor, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling i nye Lindesnes, Arne Wilhelmsen.

Betyr mye

Noen mil lenger nord, i Marnardal kommune, er Marnarhallen og Øyslebø oppvekstsenter en av møteplassene som trekker store og små til ulike sosiale tilstelninger og aktiviteter hele uka gjennom.

Tirsdager er det blant annet gutter og jenter i 3.-6.klasse som trener innebandy. Temperaturen på banen er høy, det svettes og konkurreres, og det skapes vennskap for livet.

- Møteplassene og fritidstilbudet vi har her i Marnardal betyr utrolig mye for oss. Særlig svømmehallen. Det skjer mye her, og det er et godt sted å bo. Og så er det fint for oss foreldre som sitter på tribunen å bli bedre kjent, sier Siv Vigemyr som slår av en prat med en annen mor mens barna spiller innebandy.

Tribunen i Marnardal

 

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Epost:

Kontakt oss

Prosjektleder
Leder av fellesnemnda
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post