A/A

Medvirkning til kommuneplanen

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes har flere hundre innbyggere vært involvert og bidratt til planen.

I arbeidet med kommuneplanen har innbyggere i alle aldersgrupper fra ulike deler av kommunen deltatt i ulike medvirkningsopplegg hvor de har hatt mulighet til å gi innspill og påvirke innholdet i planen. 

Innspillene som har kommet inn gjennom medvirkningsprosessen har vært med på å forme planen som ble lagt ut til høring i mai 2019. 

Innspill i medvirkningsprosessen

Under kan du lese rapporter fra medvirkningen og politiske innspill som er kommet i arbeidet med kommuneplanen. 

Barn og unge i kommuneplanen

Barn og ungdom i sammenslåingskommunene Marnardal, Lindesnes og Mandal har i 2018 og 2019 arbeidet med å gi gode råd og innspill til politisk ledelse i nye Lindesnes kommune. Arbeidet resulterte i rapporten "Barn og unge i nye Lindesnes". Rapporten presenterer de viktigste sakene fra barn og ungdom i den nye kommunen og beskriver prosessen som er gjennomført for å komme frem til disse rådene.

 I tillegg presenteres anbefalinger om hvordan inkludere barn og ungdom i det videre arbeidet i den nye kommunen, både i arbeid med konkrete saker og i medvirkningsarbeidet generelt.

Det er laget et eget dokument som viser hvordan barn og unges stemme er ivaretatt i kommuneplanen.

Dokumentet finner du her:

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post