A/A

Disse jobber med kommuneplanen

Delprosjektet kommuneplan har en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe. Her kan du se hvem som jobber i prosjektet.

Kommuneplangruppa

Dette er den administrative arbeidsgruppen i delprosjektet. Fra venstre: Anne Lans Syvertsen, Anne Kristine Lysestøl, Guro Wendelbo, Joakim Damkås, Kristine Fuskeland, Johnny Grundeland og Arne Wilhelmsen. Helge Hogganvik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Den administrative arbeidsgruppen består av:
Fra Lindesnes kommune:

Anne Lans Syvertsen, planlegger ()
Helge Hogganvik, NAV (

Fra Mandal kommune:

Jonny Grundeland, plansjef ()
Guro Wendelbo, rådgiver teknisk ()
Anne Kristine Lysestøl, arealplanlegger ()

Fra Marnardal kommune:

Joakim Damkås, rådgiver stab ()
Kirstine Fuskeland, jordbrukssjef ()
Tonje Gletne, praktikant, (Prosjektbistand til 01.12.2017)

Den politiske styringsgruppa for delprosjektet består av:
Fra Lindesnes:

Tor Magne Risdal, KrF - Leder ()
Stanley Tørressen, H ()
Tone Langestrand Waage, H - 1. vara ()
Gerd Reme, KrF - 2. vara (

Fra Mandal:

John Kittelstad, KrF ()
Elisabeth Lindland, MdG
Elisabeth Lindland, MdG – 1. vara ()
Sigurd Bjørn Kastrud, V – 2. vara ()

Fra Marnardal:

Anna Haraldstad, H
Svein Jarle Haugland, KrF ()
Svein Terje Rosseland AP – 1. vara (
2. vara John Øyslebø SP – 2. vara ()

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post