A/A

Arbeidsgruppen for Unges representasjon

Arbeidsgruppen for Unges representasjon skal foreslå et system som ivaretar barn og unges rett til å medvirke i den nye kommunen.

Arbeidsgruppen skal legge frem en rapport som belyser barn og unges representasjon, og strukturer som ivaretar dette, i nye Lindesnes kommune.

Arbeidsgruppen besto av fem politikere og en administrativt ansatt, og ble ledet av Vidar Tjelland (Marnardal H). Arbeidsgruppen er nå ferdig med sitt arbeid. Sluttrapporten til gruppa kan du lese HER.Unges representasjon

Rapporten de fikk i oppgave å lage skal si noe om:

 • Hvordan barn og unges representasjon fungerer i de tre kommunene i dag.
 • Definere hvilke rettigheter barn og unge skal ha.
 • Hvilket mandat skal barne- og ungdomsrådet ha, - politisk delegering.
 • Hvilke arenaer barn og unge skal ha og hvilke rettigheter de skal ha på de ulike arenaene.
 • Hvordan barn og unges representasjon skal organiseres og struktureres.
 • Økonomi og administrativ støtte.
 • Hvilke uformelle arenaer skal den nye kommunen har for barn og ungdom. Hvordan skal kommunen kommunisere med ungdom.
 • Avklare de voksnes ansvar og roller i forhold til barn og unges representasjon. 
 • Forslag til strukturene i skolen for medvirkning.
 • Forslag til hvordan skape kultur for barn og unges medvirkning generelt, og hvordan man skal sørge for at de får gjennomslag.

Disse er med i arbeidsgruppen for Unges representasjon:

Ledes av Vidar Tjelland - Marnardal, H ()
John Oskar Høines – Marnardal, Frp ()
Ina Birkeland – Lindesnes, Ap ()
Ronni Ellefsen – Mandal, Frp ()
Svein Berntsen - Mandal SV, ()

Administrativ støtte: Anne Grønsund ()

Her kan du lese innkallinger og referat fra møter:

 Referat fra møte 8. januar 2018

Referat fra møte 15. januar 2018 

Referat fra møte 22. januar

Innkalling til møte 29. januar 2018

Referat fra møte 29. januar 2018

Innkalling til møte 5. februar 2018

Innspill fra BU på BU i nye Lindesnes

Referat fra møte 5. februar 2018

Referat møte 12. februar 2018

Referat fra møte 26. februar

 

 • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post