A/A

Styringsgruppen for Politisk organisering

Styringsgruppen for Politisk organisering holder oversikt og samler trådene i arbeidet som foregår i de fem politiske arbeidsgruppene i prosjektet.

Totalt 22 politikere fra Lindesnes, Mandal og Marnardal og seks administrativt ansatte er med i delposjektet Politisk Organisering. Delprosjektet har en styringsgruppe og fem arbeidsgrupper. Styringsgruppen består av delprosjektleder Alf Gottfred Møll (Mandal Frp) og lederne for de fem arbeidsgruppene. 

Lederne av arbeidsgruppene holder styringsgruppen orientert om arbeidet som foregår i de respektive arbeidsgruppene. Styringsgruppen holder dermed oversikt og samler trådene i arbeidet som foregår i prosjektet, samordner og koordinerer på tvers av gruppene.

Det er styringsgruppen som skal foreslå en politisk hovedstruktur for den nye kommunen. Forslaget legges frem for fellesnemnda våren 2018. Rapporten og konklusjonen baseres på arbeidet som gjøres i arbeidsgruppene. 

DSC 0179Oppe fra venstre: Tor Magne Risdal, Vidar Tjelland, Per Olav Skutle, Hege Lønning, Åsmund Mjåland, Vilhelm Lunde Holme og Alf Gottfred Møll.

Styringsgruppen for Politisk organisering består av:

Alf Gottfred Møll (Leder, Mandal Frp) Epost:
Hege Lønning (Mandal, Ap) E-post:
Tor Magne Risdal (Lindesnes, KrF) E-post:
Per Olav Skutle (Lindesnes, V) E-post:
Vidar Tjelland (Marnardal, H) E-post:
Åsmund Mjåland (Marnardal, Ap) Epost:
Vilhelm Lunde Holme (administrativ, Mandal) E-post:

Delprosjektet er organisert slik:

Skjermbildepolitisk

Her kan du lese innkallinger og referater fra styringsgruppen: 

Referat til møte 31. oktober 2017

Referat fra møte 8. desember 2017

Innkalling til møte 15. januar 2018

Referat fra møte 15. januar 2018

Innkalling til møte 22. januar 2018

Referat fra møte 22. januar 2018

Innkalling til møte 29. januar 2018

Referat fra møte 29. januar 2018

Innkalling til møte 5. februar 2018

Referat fra møte 5. februar 2018

Referat fra møte 12. februar 2018 

Referat fra møte 26. februar 2018

Referat fra møte 14. mars 2018

Innkalling til møte 19. mars 2018

Referat fra møte 19. mars 2018

Innkalling til møte 5. april 2018

Referat fra nøte 27. april 2018

Referat fra møte 25. mai 2018

Referat fra møte 10. august 2018

Referat fra møte 16. august 2018

Referat fra møte 10. september 2018

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post