A/A

Arbeidsgruppen for Politikerinvolvering

Arbeidsgruppen for politikerinvolvering skal gi innspill og anbefalinger til styringsgruppen om alt som omhandler politikerne i den nye kommunen.

De skal blant annet vurdere om den nye kommunen skal ha heltids- eller deltidspolitikere, om politiske møter skal legges på kvelds- eller dagtid og hvilken møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste politikerne skal få. De skal også se på delegasjonsreglementet og vurdere hvilke saker som bør behandles av kommunestyret, og hvilke som bør behandles av administrasjonen. 

Arbeidsgruppen er nå ferdig med sitt arbeid. Sluttrapporten til gruppa kan du lese HER.

Politikerinvolvering

Arbeidsgruppen vil gi innspill og anbefalinger til styringsgruppen om hvilken utvalgsstruktur og komiteer det nye kommunestyret bør ha, og om gjennomgående representasjon. Når det gjelder ombudsrollen vil gruppen vil har fokus på å lage et system som gjør det tydelig for innbyggerne å forstå hva som er politikk og hva som er administrasjon. For arbeidsgruppen er det viktig at innbygerne skjønner hvordan de kan nå fram til kommunen, selv om den er blitt større.

Politikerinvolvering skal vurdere hvordan man kan tilrettelegge for å rekruttere politikere og lage en strategi for opplæring av nye folkevalgte.

Disse er med i arbeidsgruppen for politikerinvolvering:

Ledes av Per Olav Skutle - Lindesnes, V E-post:
John Øyslebø – Marnardal, Sp E-post:
Gerd Reme – Lindesnes, KrF E-post:
Unn Liestøl – Mandal, V E-post:
Administrativ støtte: Anne Lans Syvertsen E-post:

Her kan du se innkallinger og referater fra møter: 

Referat fra møte 13. desember 2017

Referat fra møte 8. januar 2018

Referat fra møte 15. januar

Referat fra møte 22. januar

Referat fra møte 29. januar

Referat fra møte 5. februar

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post