A/A

Arbeidsgruppen for Nærdemokrati

Arbeidsgruppen for nærdemokrati skal vurdere og anbefale en ordning som ivaretar innbyggernes lokale identitet og deres behov for å påvirke politiske beslutningsprosesser. 

Gruppen har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i følgende definisjon på nærdemokrati: "Nærdemokrati omfatter et avgrenset geografisk område mindre enn kommunen, og det fungerer som plattform for deltakelse og engasjement for befolkningen i dette avgrensede området". Gruppen er nå ferdig med sitt arbeid. Sluttrapporten fra gruppen kan du lese HER.

Nrdemokrati

Nærdemokratiske ordninger kan være en god måte å involvere innbyggerne på, i saker som angår dem, og er et av flere tiltak som kan gjøres for å styrke lokaldemokratiet når kommunegrensene endres.Nærdemokratiske ordninger kan bidra til å gjøre avstanden mellom innbyggere og politikere i den nye kommunen mindre. Målet er at ordningene som lages kan motivere til medvirkning og mer langsiktig deltakelse. 

Arbeidsgruppen besto av fire politikere og en administrativ ansatt, og ble ledet av Tor Magne Risdal (Lindesnes KrF). 

Disse er med i arbeidsgruppen: 

Ledes av Tor Magne Risdal, Lindesnes KrF E-post:
Torbjørn Arne Dahl – Marnardal, H E-post: 
Elisabeth Lindland – Mandal, MdG E-post: 4515
Administrativ støtte: Gunhild Vatne E-post:

Her kan du lese innkallinger og referater fra møter:

Referat fra møte 8. januar 2018

Referat fra møte 15. januar 2018

Referat fra møte 22. januar 2018

Referat fra møte 29. januar 2018

Referat fra møte 5. februar

Referat fra møte 12. februar

 

 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post