A/A

Administrasjon

Innen prosjektstyret for Administrasjon er det opprettet tre delprosjekter: HR/personal, Økonomi og Servicetjenester. 

Prosjektstyret for Administrasjon består av prosjektstyrekoordinator Sonja Svardal, Siren Vetnes Johannessen, Wenke Nome og Elin Falkum. Tillitsvalgte i prosjektstyret er Sissel Marki (LO-K Lindesnes) og Anne Bjertnes (UDF/UNIO Mandal). Prosjektstyret Administrasjon har tre delprosjekt. 

Delprosjektene innen Administrasjon er: 

HR/Personal

Delprosjektleder for HR/Personal er Siren Vetnes Johannessen. Delprosjektet jobber med områder som berører ansatte i de tre kommunene. Blant annet utarbeidelse av felles arbeidsreglement, arbeidstid/fleksitid, arbeidsavtaler, læringordning, HMS, organisasjonsutvikling, harmonisering av lønn og pensjon. De skal også utabeide forslag til hvordan HR/personal skal organiseres i den nye kommunen. 

Økonomi

Delprosjektleder for Økonomi er Elin Rugland Falkum. Delprosjektet jobber blant annet med innkjøp, regnskap, lønn og sykerefusjon og eiendomsskatt i den nye kommunen. De har også ansvar for å utarbeide budsjett og økonomiplan for den nye kommunen, og foreslå organisering av området økonomi.

Servicetjenester

Delprosjektleder for Servicetjenester er Janne Martrethe Heddeland. Delprosjektet jobber blant annet med organisering av kommunens servicetjenester som publikumsmottak, arkiv og dokumentsenter og skatteoppkreverfunksjon. De har også ansvar for å foreslå organisering av politisk sekretæriat og innbyggerdialog. 

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post