A/A

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er et forberedende organ overfor Fellesnemnda. Det betyr at de har i oppgave å finne ut hvilke saker som ønskes utredet og fremmet i Fellesnemnda. Det er leder av Fellesnemnda som bestemmer hvilke saker som skal videre til behandling i Fellesnemnda.

Arbeidsutvalget supplert med ansattes representanter utgjør prosjektets partssammensatte utvalg.

Klikk her for å abonnere på sakspapirer til politiske møter i nye Lindesnes

  • Sist oppdatert

Nye Lindesnes

Besøksadresse:

Mandal kommune, rådhuset
Ytre Sandgate 25a

Postadresse:

Nye Lindesnes c/o Mandal kommune
postboks 905
4509 Mandal

Kontakt oss

Prosjektleder
Tillitsvalgte

Spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill til kommunesammenslåingen?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post